Lacné Zajazdy

 

Vyhledávání zájezdu

Země
More
Destinace
Název hotelu
Kategorie:
Délka pobytu
Odjezd nejdříve
Návrat nejpozději
Stravování:
Typ dopravy:
Cena:
Počet aktuálních termínů splňujících kritéria:
 
 
 
 
 

Dôležité informácie

Na tejto stránke nájdete obchodné podmienky Cestovnej agentury Levne zajezdy.cz. Ak by ste čomukoľvek nerozumeli, popr. mali nejaké ďalšie otázky kontaktujte nás!


Úvod
Cestovná agentúra Levne Zajezdy s.r.o. so sídlom v Prahe, Poupětová 1128/22, Praha 7 170 00 prevádzkarňou v Soukenická 7/2082 Praha 1, 110 00 (ďalej len CA) je autorizovaným predajcom zájazdov organizovaných cestovnými kanceláriami (ďalej len CK). Táto činnosť je vykonávaná na základe riadnych zmlúv o sprostredkovaní predaja zájazdov uzavretých s jednotlivými CK. Našimi partnermi sú iba CK s dlhoročnou tradíciou, ktoré sú riadne poistené proti úpadku. Doklad o poistení CK zasielame zákazníkovi spolu s cestovnou zmluvou. Pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre cestovnú kanceláriu usadenú na území iného štátu predkladáme zákazníkovi na jeho žiadosť k nahliadnutiu aj kópiu povolenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie vrátane jeho úradne overeného prekladu.


Ceny zájazdov a zľavy
Ponúkame zájazdy za rovnakú cenu a podmienok ako usporiadajúca CK vrátane zliav za včasné rezervácie a zliav stálych zákazníkov!

Ponuka zájazdov sa zostavuje a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od cestovných kancelárií, ktoré sú usporiadateľom zájazdov. Všetky údaje v tomto elektronickom katalógu sú platné v čase zadania. CA nezodpovedá za ich prípadné následné zmeny. Všetky práva vyhradené.

CA si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov, záväzná pre predávajúceho i kupujúceho je len cena uvedená na platnej cestovnej zmluve.


Rezervácia
Zájazd zarezervujte pomocou rezervačného formulára, ktorý nájdete u každého zájazdu na našich stránkach. Zaslanie nezáväzné rezervácie je najrýchlejší spôsob, ako zájazd rezervovať a overiť si, či je zájazd voľný.

Obratom Vám príde e-mailom potvrdenie o prijatí nezáväzné rezervácie naša operátorka overí, či je zájazd voľný a spravidla do hodiny (v pracovnú dobu) Vás kontaktuje e-mailom alebo telefonicky s kompletnou kalkuláciou k zájazdu a dobou rezervácie popr. s alternatívne ponukou, ak je k dispozícii.

Ak s kalkuláciou súhlasíte, zašlite nám e-mailom mená cestujúcich, dátumu narodenia a korešpondenčnú adresu. Operátorka Vás znovu telefonicky kontaktuje a dohodne sa s Vami na spôsobe odovzdania cestovnej zmluvy na podpis (e-mailom, poštou) a spôsobe úhrady zájazdu, ktorý vám najviac vyhovuje vzhľadom k dĺžke rezervácie. Akonáhle zájazd uhradíte, zašlite nám doklad o platbe spolu s podpísanou cestovnou zmluvou e-mailom alebo poštou.

Názov cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizuje, nájdete na stránke konkrétneho zájazdu dole v ľavom roku pod ikonou "CK"
Odoslaním rezervácie zákazník súhlasí so svojím zaradením do zákazníckeho systému CA.

Vybavenie rezervácií
Po prijatí vašej rezervácie vykoná CA rezerváciu zájazdu vám bude zaslaná emailom cestovná zmluva s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu. Zákazník je povinný zaslať podpísanú zmluvu späť obratom do CA a to v čo možno najkratšom čase. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku je nutné brať ako záväzné. CA nie je zodpovedná za následky spôsobené oneskorením platby zo strany zákazníka (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie alebo zájazdu). Cestovná zmluva sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy.

V prípade, že zájazd nie je možné rezervovať priamo z našej webovej stránky (off-line ponuka) je potrebné zájazd objednať prostredníctvom našej (Nezáväzné objednávky). Po jej prijatí vykoná CA rezerváciu zájazdu. To je možné v priebehu prevádzkovej doby CK aj CA. Niektoré CK nemajú cez víkendy otvorené, teda objednávka bude vybavená v takomto prípade v najbližší pracovný deň. V prípade, že vybraný zájazd už nie je dostupný, CA okamžite kontaktuje klienta a dohodne ďalší postup.


• Platba
U zájazdov s odletom za viac ako 30 dní stačí ako potvrdenie rezervácie uhradení spravidla 50% zálohy. Doplatok zájazdu je potrebné uhradiť 30 dní pred odletom. U zájazdov s odletom za menej ako 30 dní (last minute) hradí zákazník jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny

Platbu vykonáva klient na účet bankovým prevodom, zloženkou alebo kreditnou kartou. Hotovostné platby Lacné Zájazdy pre urýchlenie a zjednodušenie platobného procesu neprijímajú. Klient platí zájazd na účet usporiadajúcej cestovnej kancelárie, iba ak ich dostane túto informáciu v inštrukciách zaslaných v e-mailovej korešpondencii alebo telefonicky naším operátorom napríklad v prípade, kedy môže hroziť omeškania s platbou pri Last minute produktov.

Pre úhradu zájazdu si môžete vybrať niektorú z nasledujúcich možností:
• poštovou poukážkou
• bankový prevod vrátane internetového bankovníctva

Rezervácia sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy!

Naše čísla účtov: Česká Sporiteľňa  - 5140942/0800 pre platby v EUR

 

• Cestovné doklady

Potrebné doklady - vouchery, letenky a pod obdrží zákazník od CA alebo príslušnej CK. Závisí na termíne a na krajine, ktorú chce zákazník navštíviť. Doklady sú doručené cca týždeň pred odchodom a napr letenky môžu byť predané až priamo na letisku.
• Zájazdy na vyžiadanie

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u tamojšieho partnera CK (hotel v zahraničí a pod.) V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá pri úspešnej rezervácii je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa vždy vracia záloha v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.


• Storno podmienky

Už objednaný zájazd je možné stornovať nasledovne:

- Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.
- Po uzavretí cestovnej zmluvy a úhrade zálohy, či celej sumy - podľa storno podmienok danej CK.

Stornovania od cestovnej zmluvy musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané na e-mailovú adresu reklamace@levnezajezdy.cz a zároveň zaslané na emailovú adresu, či faxové číslo CK. Kontakty sú uvedené v každej cestovnej zmluve

• Reklamácia

Klient je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava pokiaľ možno na mieste samom (v destinácii v priebehu dovolenky). Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK, a to písomne ​​alebo ústne.

V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samom, je potrebné ju uplatniť po návrate z dovolenky u usporiadajúcej CK, najlepšie zaslaním doporučenou poštou na adresu sídla CA, prípadne na adresu sídla usporiadajúcej CK. V prípade, že sa rozhodnete zaslať písomnú reklamáciu cez našej CA, použite e-mail reklamace@levnezajezdy.cz alebo doporučene na adresu sídla CA. Levné Zájezdy sú cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedáme za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní je reklamácia zaslaná usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť do zákonom stanovenej lehoty.

• Odmietnutie klienta

CA si vyhradzuje právo odmietnuť klienta, ktorý opakovane zasiela rezervácie neúplne alebo nesprávne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že zájazd úmyselne nezaplatí. Rovnako tak môže CA odmietnuť klienta, ktorý nezaplatil zálohu alebo čiastku po potvrdení rezervácie alebo nezašle späť podpísanú cestovnú zmluvu bez udania dôvodu vo viac ako jednom prípade.

 

• Čierna listina leteckých spoločností

Nariadenie ES č.2111/2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy, ukladá cestovným agentúram povinnosť informovať cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu.

Uvedený zoznam dopravcov ("Black List") nájdete na http://www.caa.sk

 

 

 

 

Vytvářím objednávku...